Rabanim

rabanim

Rab nosson weisz Rab Nosson Weisz

Rosh Yeshiva 
Yeshiva Latina

 Rab tzvi klorRab Tzvi Klor

Director general

 Rab Aharon PollakRab Aharon Pollak

Director Ejecutivo

Rab Yejeskel KanonitchRab Yejeskel Kanonitch

Director de Outreach

Rab igal snertzRab Igal Snertz

Masguiaj Rujaní

Rab Moshe Samsonowitz

Rab Ruben RaichRab Ruben Raich

Rab Yeoshua LewinRab Yeoshua Lewin

Rab Shlomo Movsovich